EmCliC to 3-letni projekt badawczy, który łączy antropologię społeczną, socjologię, klimatologię, epidemiologię, fizykę atmosferyczną z nowymi technologiami, aby zrozumieć w jaki sposób ludzie doświadczają zmian klimatycznych na co dzień.
Projekt koncentruje się na rosnącej temperaturze i upałach w Warszawie i Madrycie, i ma na celu badanie bio-społecznych możliwości adaptacyjnych na poziomie jednostki i społeczności miejskich.