Konsultacje z ekspertami – zdrowie i architektura w kontekście wysokich temperatur

04/02/22

W 2021 roku przez kilka miesięcy współpracowaliśmy z ekspertami. Zespół EmCliC spotkał się z dr med. Katarzyną Broczek oraz architektami dr Danielem Torrego Gómezem i dr Katarzyną Zielonko-Jung, aby omówić różne czynniki wpływające na to, jak starsi ludzie doświadczają wysokich temperatur w Warszawie i Madrycie. Spotkania wpłynęły na różne części naszych badań.

Na podstawie konsultacji nasi eksperci stworzyli trzy specjalistyczne raporty z różnych dziedzin, które mają ogromne znaczenie dla naszego projektu. Dr Broczek (członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego) analizuje, jak ciepło wpływa na zdrowie człowieka i jakie obawy powinniśmy wziąć pod uwagę z medycznego punktu widzenia.

Dr Torrego (UMBRAL) analizuje historię architektury w Madrycie oraz kolejne regulacje, plany i raporty, które miasto posiada, regulując rozwój architektoniczny w odniesieniu do adaptacji termicznej.

Dr Zielonko-Jung (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej) analizuje rozwój urbanistyczny Warszawy i omawia rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, budowlane i instalacyjne, które byłyby pożądane dla uzyskania komfortu cieplnego w gospodarstwach domowych. Prowadzone przez nich badania dostarczyły kontekstowych i teoretycznych podstaw do opracowania etnograficznych, ilościowych i klimatycznych części badań EmCliC.

Z raportami można zapoznać się tutaj (angielska wersja językowa):

Broczek, Katarzyna. (2021). Health-Related Effects of Heat Exposure. https://doi.org/10.5281/zenodo.5798640

 

Torrego Gómez, Daniel. (2021): Urban planning – architectural report on thermal stress in the city of Madrid. https://doi.org/10.5281/zenodo.5771522

 

Zielonko-Jung, Katarzyna. (2021): Urban planning – architectural report on thermal stress in the city of Warsaw. https://doi.org/10.5281/zenodo.5767264