Ankieta EmCliC już po pilotażu w Warszawie!

16 czerwca, 2022

Zakończyliśmy pilotaż naszej ankiety w Warszawie i polska wersja ankiety jest już dopracowana. Obecnie dopracowujemy hiszpańską wersję ankiety i przed nami jeszcze pilotaż w Madrycie. Potem, ankieterzy firmy Market Research World będą musieli jeszcze tylko przejść obowiązkowe szkolenia i już niedługo wyruszą w teren, by zapukać do drzwi starszych mieszkańców Warszawy i Madrytu.

Ankieterzy odwiedzą kilka tysięcy adresów i porozmawiają twarzą w twarz z respondentami o ich doświadczeniach upałów. Będą mierzyć temperaturę i wilgotność na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, by sprawdzić jak warunki mieszkaniowe wpływają na ochronę przed upałami. Porozmawiają o postrzeganiu zmian klimatu, strategiach walki z upałami. Zapytają o warunki mieszkaniowe, styl życia, stan zdrowia i więzi społeczne, żebyśmy mogli identyfikować grupy osób szczególnie narażonych na wysokie temperatury.

Badanie ankietowe EmCliC przeprowadzimy na reprezentacyjnej próbie osób w wieku 65 lat i więcej metodą CAPI (wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo). Dzięki takiej procedurze wyciągniemy wnioski na temat populacji osób starszych w obu miastach. Łącznie Market Research World przeprowadzi 2000 pełnych wywiadów, po 1000 w każdym z miast. Adresy badanych zostały wylosowane na podstawie ogólnopolskiego rejestru PESEL oraz hiszpańskiej bazy Instituto National de Estadistica. Wylosowani mieszkańcy Warszawy i Madrytu otrzymają listy informujące o badaniu i możliwości umówienia z ankieterem pasującego im terminu wywiadu. Po ukończeniu ankiety, badani będą mogli też wziąć udział w specjalnym konkursie.