Zjazd zespołu w Oslo – październik 2022

04/11/22

Wszyscy członkowie i członkinie zespołu spotkali się w połowie października w Oslo na trzecim ogólnym spotkaniu zespołu. Każda relacjonowała swoje badania prowadzone w okresie letnim, a także prezentacje konferencyjne i postępy w projekcie. Skoncentrowaliśmy się na wstępnych wnioskach, zwłaszcza z ankiety, a także z drugiej rundy badań etnograficznych połączonych z czujnikami, przeprowadzonych latem. Ten moment oznacza koniec gromadzenia danych w EmCliC. Od teraz będziemy poświęcać więcej czasu na analizę i opis naszych wyników.

Ponieważ rozpoczęliśmy już pracę nad kilkoma artykułami naukowymi, spotkanie w Oslo było okazją, aby je omówić na żywo. Rozmawialiśmy o:

1) roli ubóstwa energetycznego w kontekście letnich upałów i jego wpływie na doświadczenia upałów przez najuboższe grupy w mieście;

2) ramach łączących prognozy klimatyczne w wysokiej rozdzielczości z danymi zdrowotnymi i demograficznymi w celu mapowania klastrów wrażliwych grup w Madrycie;

3) czym jest (fala)upału z punktu widzenia różnych dyscyplin oraz różnych osób, w tym osób starszych w Warszawie i Madrycie, oraz w jaki sposób te różnice mogą wpłynąć na istniejące polityki i systemy ostrzegania.

Ponadto rozpoczęliśmy wstępne dyskusje na temat ogólnych wyników projektu, koncentrując się na analizie interdyscyplinarnej. Rozmawialiśmy również o nadchodzących wydarzeniach projektowych w 2023 roku i opracowaliśmy szczegółowy plan publikacji. To będzie pracowity i ekscytujący rok!