Zespół EmCliC na konferencjach – lato 2022

20 lipca, 2022

W czerwcu Iulia Marginean we współpracy z Andreą Tamburini (OeAW, Centrum Wittgenstein), przedstawiła swoje ustalenia dotyczące kwantyfikacji podatności (eng.vulnerability) przy użyciu prognoz populacji w wysokiej rozdzielczości na Scenarios Forum 2022. Pokazały, dlaczego demografia jest kluczowym elementem kwantyfikacji ryzyka klimatycznego dla zdrowia ludzi i a także zaprezentowały dwie metody skalowania prognoz populacji w celu ukazania ich zalet i wad.

W lipcu 2022 troje członków zespołu wzięło udział w konferencji European Association for the Study of Science and Technology (EASST) „Polityka przyszłości technonaukowej” w Madrycie w Hiszpanii.

Zofia Boni i Franciszek Chwałczyk wygłosili referat w sesji metodologicznej, omawiając zawiłości i uproszczenia tkwiące w tworzeniu transdyscyplinarnego projektu i współpracy. Mówili o wyzwaniach projektu interdyscyplinarnego oraz o tym, czy możliwe jest przejście od badań interdyscyplinarnych do badań transdyscyplinarnych w ramach 3-letniego projektu a także mając na uwadze szerszy kontekst neoliberalnej, zbiurokratyzowanej akademii.

Zosia Bieńkowska i Franciszek Chwałczyk wzięli udział w panelu „Doing airborne Exposure: Stories, devices, Knowledge and Practices” i przedstawili nasze wyniki badań z udziałem osób starszych. Pokazali, w jaki sposób asamblaże wieku-wiedzy-ciała-praktyk-postaw wpływają na to, jak ludzie reagują na ciepło i jaką rolę w tych procesach odgrywa powietrze.

Pod koniec lipca Zofia Boni i Zosia Bieńkowska wzięły udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA) „Transformation, Hope and the Commons” w Belfaście w Wielkiej Brytanii. Wystąpiły w sesji sieciowej antropologii środowiskowej z referatem “Thinking and Living through Atmospheric Heat” ”, omawiający wiele materialności i czasowości fal upałów. Prezentacja dotyczyła zestawienia perspektyw nauk ścisłych z doświadczeniami osób starszych, oraz różnorodności definicji tego, czym jest „upał” oraz „fala upałów”.