Prezentacja „Upały a obniżona jakość życia i (nie)mobilność osób starszych w Warszawie i Madrycie”

25/09/23

XII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN „Migracje w obliczu wielkich zmian społecznych – wyzwania dla teorii i praktyki” 20-22 wrzesień 2023, Białystok okazała się wspaniałą okazją do zaprezentowania wyników projektu. Podczas panelu „Środowisko przyrodnicze a jakość życia ludności i jej decyzje o (nie)mobilności” prowadzonego przez Karolinę Sobczak-Szelc oraz Magdalenę Chułek, Barbara Jancewicz zaprezentowała wystąpienie pt. Upały a obniżona jakość życia i (nie)mobilność osób starszych w Warszawie i Madrycie

Abstrakt wystąpienia:
Upały w Polsce kojarzą się z wakacjami i urlopem, a ich negatywny wpływ na życie w miastach często opinii publicznej umyka. Tymczasem przedłużające się wysokie temperatury, wyższe i bardziej długotrwałe w miastach ze względu na efekt miejskiej wyspy ciepła, wpływają na jakość życia i mobilność. Prezentacja skupi się na przegrzewaniu miast i doświadczeniach osób starszych w Warszawie i Madrycie. Przedstawione będą wyniki badania ankietowego ponad 2000 osób w wieku 65+, które ukazuje, jak upały wpływają na ich mobilność: wypychają ich na działki i poza miasta albo unieruchamiają w domach. Analiza zwiększy nasze zrozumienie powiązań między środowiskiem przyrodniczym a jakością życia i (nie)mobilnością ludności.