Drugi zjazd zespołu w Madrycie

24/03/22

W zeszłym tygodniu (15-19 marca 2022) odbyło się drugie spotkanie konsorcjum w Madrycie. Spędziliśmy trzy dni prezentując dane i analizy opracowywane w ramach każdej części projektu, omawiając wnioski z pierwszego roku etnografii, wstępne wyniki badań czujników oraz projekt badań i modeli klimatycznych. Przeprowadziliśmy również burzę mózgów, podejmując konkretne decyzje dotyczące tematów do zbadania z interdyscyplinarnej perspektywy i harmonogramu publikacji.

Aby rozszerzyć naszą sieć badawczą i wpływ projektu, w Madrycie spotykamy się również z naszymi współpracownikami z projektu COOLTORISE oraz Ecologistas en Acción (Ekologowie w działaniu). Podczas spotkania z projektem COOLTORISE zaplanowaliśmy dalszą współpracę w ramach warsztatów uświadamiających na temat adaptacji z mieszkańcami w sytuacji ubóstwa energetycznego, które będą przeprowadzane przez COOLTORISE tego lata. Spotykamy się również z federacją Ecologistas en Acción (Ekologowie w Działaniu), reprezentującą 300 stowarzyszeń i organizacji ekologów, aby znaleźć kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w naszych badaniach i zorganizować wspólne wydarzenie publiczne w ich siedzibach w przyszłym roku, aby przedstawić wyniki badania mieszkańcom Madrytu.

Odbyliśmy także spacery po Madrycie, rozglądając się po miejscach, w których wykonano badania etnograficzne i szukając epicentrów miejskiej wyspy ciepła.