Badanie etnograficzne: najważniejsze informacje dla uczestników.

18/05/21

Poszukujemy uczestników do badań pt. „Doświadczenia zmian klimatycznych: transdyscyplinarne badanie przegrzewania się miast”.

Są to badania naukowe, co oznacza, że zebrane w ich wyniku dane nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

Metodą badawczą, którą będziemy się posługiwać, jest etnografia, metoda oparta na spersonalizowanych spotkaniach z uczestnikami, pogłębionych rozmowach i wspólnym spędzaniu czasu na codziennych zajęciach. Uczestnicy zostaną także poproszeni o używanie czujników mierzących temperaturę ciała, tętno i ciśnienie oraz temperaturę i wilgotność.

Badanie zostanie przeprowadzone w miesiącach letnich 2021 i 2022 w Warszawie i Madrycie.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby powyżej 65 roku życia mieszkające w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom gwarantujemy całkowitą anonimowość.

Ponadto obowiązuje nas RODO (Ochrona Danych Osobowych), Kodeks Etyczny Polskiej Akademii Nauk, antropologiczne kodeksy etyczne a także Europejskie Kodeksy Etyki. Nasze badania będą zgodne z przepisami etycznymi Komisji Europejskiej (Iphofen 2013), Europejskim Kodeksem Postępowania w Zakresie Rzetelności Badań (2017) oraz przepisami obowiązującymi w obu krajach.

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i mogą Państwo z niego w każdej chwili i bez żadnych konsekwencji zrezygnować.
Badania zostaną przeprowadzone przez zespół doświadczonych badaczy, z którymi można się skontaktować pod tym linkiem: https://www.emclic.com/pl/team/

W Warszawie badania etnograficzne przeprowadzi mgr Zofia Bieńkowska, badaczka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim.

Podstawowe informacje.

Na czym polegają badania etnograficzne?

Badania etnograficzne opierają się na dogłębnej znajomości światów, wizji i codziennych zwyczajów uczestników i uczestniczek badania, dlatego wymagają poświęcenia czasu zarówno od badacza, jak i od uczestników i uczestniczek. Badaczka spędzi z każdym uczestnikiem co najmniej kilka godzin co dwa tygodnie w lipcu i sierpniu 2021 r, i później w 2022 r.
Metody badawcze wykorzystane w badaniu obejmą:
1. Wywiady (nagrane za zgodą uczestników)
2. Towarzyszenie uczestnikom badania w ich codziennych zajęciach (obserwacja uczestnicząca)
3. Zastosowanie czujników: urządzeń mierzących temperaturę i wilgotność powietrza, a także temperaturę skóry oraz tętno i ciśnienie uczestników. (Będzie to opaska na rękę oraz niewielki przenośny czujnik)

Chętne osoby prosimy o kontakt:
Zofia Bieńkowska
E-mail: z.bienkowska@uw.edu.pl/ zofbie4@ext.amu.edu.pl

Bezpieczeństwo związane z pandemią Covid-19.
W związku z ciągłym zagrożeniem epidemicznym zostaną podjęte wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom: bezpieczna odległość, higiena rąk, stosowanie masek ochronnych, pomiar temperatury i spotkania w pomieszczeniach z wentylacją lub na otwartych przestrzeniach. Badaczka w momencie przeprowadzania badania będzie zaszczepiona dwiema dawkami szczepionki, a do udziału w badaniu także zapraszamy osoby już zaszczepione. Ponadto badaczka zawsze będzie miała przy sobie płyn dezynfekujący, maski ochronne oraz termometr.
Informacje o postępowaniu z materiałem badawczym i sposoby zapewnienia anonimowości.

Co będzie działo się z zebranymi danymi?
Do zebranych materiałów będzie miała jedynie badaczka. Pozostałe członkinie i członkowie zespołu będą mieli wgląd już do ich zanonimizowaną wersję. Przed jakąkolwiek formą ich publikacji zostaną usunięte (z zapisów wywiadów, notatek) wszystkie dane mogące prowadzić do Państwa identyfikacji. Dane w zbiorczej formie (nie pozwalającej na identyfikację) posłużą do publikacji naukowych.
Przed publikacją zebrane przez badaczkę materiały zostaną Państwu przedstawione i wspólnie zdecydujemy, które z nich w najlepszy sposób prezentują Państwa poglądy i spojrzenie na świat. W przypadku innego typu danych (np. filmu dokumentalnego lub zdjęć) każde ich dodatkowe użycie (publikacja) będzie wymagało od Państwa dodatkowej zgody.


Sposoby zachowania poufności.

Wyrażając zgodę na udział w badaniu, wyrażają Państwo zgodę na to, aby badaczka zapisywała istotne informacje na tematy, o których będziecie rozmawiać. Ponadto mogą, lecz nie muszą, wyrazić Państwo zgodę na nagrywanie przez badaczkę obrazu i dźwięku.
Anonimowość w tekstach powstałych na podstawie badań, zostanie zapewniona poprzez zmianę imienia i nazwiska, a także szczegółów ujawnionych narracji, jeżeli mogłyby one identyfikować konkretną osobę. Analiza danych nie będzie w żaden sposób powiązana z Państwa danymi osobowymi.
Poufność i prawo do anonimowości zostaną omówione na początku badania. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie w trakcie badania.
Cały materiał zebrany podczas badań będzie przechowywany w zaszyfrowanej formie na dysku twardym. Będzie on przechowywany przez okres 5 lat w celach legitymizacji badań. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Sposoby zapewnienia uczestnikom komfortu podczas badań:
Jeżeli w czasie trwania badania doświadczą Państwo dyskomfortu, stresu lub niepokoju, pierwszą reakcją będzie zaprzestanie działalności badawczej. Następne badaczka oceni Państwa stan psychiczny zadając (przykładowo) pytania:
Jaki się czujesz?
O czym myślisz? Co powoduje Twój niepokój?
Czy czujesz się bezpiecznie?
Co możemy zmienić, żebyś czuła/czuł się lepiej?
Jeśli uznają Państwo, że może kontynuować, podejmiemy się działalności badawczej. Jeśli nie będą chcieli Państwo kontynuować, badaczka spróbuje poprawić Państwa samopoczucie, uspokoić, np. usiąść w cichym miejscu; działalność badawcza nie będzie kontynuowana. Jeśli dyskomfort nie ustąpi, będziemy zachęcać Państwo do skontaktowania się z lekarzem.

Co się dzieje, jeśli nie chcę brać udziału w badaniu lub jeśli zmienię zdanie w trakcie badania?
Decyzja o wzięciu udziału w badaniu należy tylko i wyłącznie do Państwa.
Jeśli zdecydują się Państwo ma udział, otrzymają Państwo kopię arkusza informacyjnego oraz zostaną Państwo poproszeni o podpisanie formularzy zgody. W dowolnym momencie mogą się Państwo wycofać bez podania przyczyny i bez żadnych konsekwencji. W tym celu wystarczy poinformować o tym osobiście, telefonicznie lub mailowo badaczkę (mgr Zofię Bieńkowską) lub kierowniczkę badania (dr Zofię Boni).
W przypadku rezygnacji z udziału w badaniu wszystkie materiały związane z uczestnikiem/uczestniczką zostaną usunięte z bazy danych projektu.

Dodatkowa metoda: film dokumentalny.
Dodatkowo mogą Państwo wyrazić zgodę na użycie w badaniu dodatkowej metody: filmu dokumentalnego. W przypadku uczestnictwa w badaniu, którego częścią będzie filmowanie, wybrane fragmenty materiału filmowego mogą zostać wydane jako film. Użyty zostanie jedynie autoryzowany przez Państwa materiał. Wszystkie pozostałe materiały, które nie zostaną wykorzystane lub na publikację których nie wyrażą Państwo zgody, nie zostaną wykorzystane w żadnej produkcji medialnej.
W przypadku rezygnacji z udziału w części filmowej materiał filmowy zawierający wizerunek uczestnika lub uczestniczki oraz wszystkie związane z nim/nią dane zostaną usunięte z bazy danych projektu.


Czy wyniki badań zostaną opublikowane?

Na podstawie zebranych danych zamierzamy stworzyć co najmniej trzy publikacje naukowe. Niektóre dane zostaną również wykorzystane do wyprodukowania towarzyszącego badaniu filmu dokumentalnego.

Co jeśli coś pójdzie nie tak?
Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy dotyczące tych badań, których nie chcą Państwo omawiać bezpośrednio z badaczką, prosimy o kontakt z kierowniczką projektu dr Zofią Boni za pośrednictwem poczty elektronicznej: zofia.boni@amu.edu.pl lub telefonicznie: 61 829 13 87.