Kontakt

ogólnych sprawach dotyczących projektuproszę się kontaktować z Zofią Boni (zofia.boni@amu.edu.pl). 

Zachęcamy też do kontaktowania się bezpośrednio członkiniami i członkami Zespołu 

Nasz Twitter 

Instytut Antropologii i Etnologii 
Collegium Historicum Novum
ul. UniwersytetuPoznańskiego 7
61-614 Poznań   

EEA Grants Logo
The Embodying Climate Change project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants
NILU Logo NILU Logo UW Logo UAM Logo