DOPE 2022 – prezentacja dotycząca doświadczania upałów w mieście

24/03/22

Zosia Bieńkowska i Paloma Yáñez Serrano 25 marca 2022 r. wystąpiły na konferencji DOPE „Radical Imaginings & EcoFuturisms” prezentację pt. „Wyczuwanie ciepła w mieście: jak wyjść poza narracje” w ramach panelu „Zmysłowe podejście do krajobrazów, pracy, źródeł utrzymania i światów życia”.

Opierając się na fenomenologii i teorii ucieleśnienia, prezentacja dotyczyła niematerialnych cielesnych i poza-cielesnych relacji między ludźmi a ciepłem. Zosia i Paloma opowiedziały, w jaki sposób zewnętrzne czynniki meteorologiczne wpływają na zdrowie i codzienne praktyki społeczne.

Inspirując się pracą Edwarda Casey (1993), „miejsce” potraktowały jako powstające w wyniku interakcji między ludzkimi ucieleśnionymi jaźniami a zewnętrznym środowiskiem społecznym i ekologicznym. W ramach takiego podejścia niewidzialne zjawisko, takie jak ciepło, przekształca zarówno nasze ciała, jak i otoczenie. Z pośrednictwem reakcji i interakcji, (niewidzialne) ciepło przedefiniowuje przestrzeń fizyczną tworząc nowe „miejsce”. (Więcej informacji: https://www.upf.edu/web/thinkclima/thinkclima-conference-may-2021).