Wystąpienia zespołu EmCliC na seminariach naukowych oraz konferencjach – lato 2023

21/07/23

W czerwcu Barbara Jancewicz oraz Zofia Bieńkowska zaprezentowały wyniki badań podczas zebrania naukowego pt. „Zmiany klimatu a funkcjonowanie osób w starszym wieku” organizowanego przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Barbara Jancewicz omówiła wstępne wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na grupie ponad 2tys. respondentów w wieku 65+ w Warszawie i Madrycie. Poza charakterystyką respondentów przedstawiła ich poglądy na temat upałów oraz zmian klimatu jak również strategie walki z upałami i sposób doświadczania upałów przez osoby starsze. Perspektywę jakościową przedstawiła Zofia Bieńkowska. Na podstawie danych zebranych z badania etnograficznego realizowanego latem 2022 oraz 2023 w Warszawie opowiedziała o tym jak badani postrzegali zmiany klimatyczne, w jaki sposób upały wpływały na ich życie codzienne i jak definiowali upał. Perspektywa jakościowa pozwoliła głębiej spojrzeć na strategie adaptacji wobec upałów, którymi posługują się osoby starsze.

W czerwcu oraz lipcu Małgorzata Wrotek zaprezentowała wyniki badań dotyczących preferencji opieki długoterminowej na podstawie danych pochodzących z badania ankietowego na trzech konferencjach: „Łódzkie Dni Gerontologii” w Łodzi (Polska), „Warsaw International Economic Meeting” w Warszawie (Polska) oraz podczas „The 3rd European Conference on Aging & Gerontology” (EGen2023) w Londynie (Wielka Brytania). Podczas wystąpień omówiła podobieństwa i różnice w preferencjach opieki między osobami starszymi mieszkającymi w Warszawie oraz w Madrycie. Wykorzystując hipotetyczne scenariusze dotyczące sytuacji zdrowotnej przedstawiła w jaki sposób zmieniają się preferencje opieki oraz które czynniki odgrywają istotną rolę przy wyborach opieki oraz sposobów finansowania tej opieki przez osoby starsze. Badania pokazały istotny wpływ nie tylko czynników społeczno-ekonomicznych na dokonywane wybory, ale również na znaczenie aktualnej sytuacji zdrowotnej osób starszych oraz możliwości opiekuńczych ich rodzin.