Zmiana klimatu jako proces ucieleśniania

09/04/24

Zofia Boni, kierująca projektem EmCliC, wystąpiła w Wellcome Centre na Uniwersytecie w Exeter.

Żyjemy w świecie dotkniętym bezprecedensowymi, antropogenicznymi zmianami środowiskowymi i klimatycznymi. Jednak ponieważ dyskurs na temat kryzysu klimatycznego pozostaje zdominowany przez perspektywy biofizyczne, zmiany te często wydają się abstrakcyjne, przedstawiane za pomocą trudnych modeli i liczb. Niełatwo je zobaczyć, poczuć, powąchać, posmakować czy usłyszeć. Niniejszy wykład pokazuje, że perspektywa ucieleśnienia wprowadza nowy i inny sposób rozumienia tych zmian i ich konsekwencji. Umożliwia powiązanie szerokiej biofizycznej i temporalnej skali zmian klimatycznych z codziennymi doświadczeniami ludzi oraz połączenie nauk przyrodniczych i społecznych. Patrzę na ciało i doświadczenie – a nie tylko na zmieniającą się temperaturę czy inne czynniki środowiskowe – jako na ważne miejsce występowania zmian klimatycznych.

Zwiększone upały w miastach to jeden z najbardziej uderzających skutków kryzysu klimatycznego, który dotyka wiele grup społecznych. Szczególnie wrażliwą na upały grupą są osoby starsze, powyżej 65 lat. Opierając się na interdyscyplinarnych badaniach z udziałem osób starszych przeprowadzonych w Warszawie i Madrycie w latach 2021–2022, niniejsze wystąpienie ma na celu pokazanie, w jaki sposób zmiany klimatyczne zachodzą w ciałach osób starszych i pomiędzy nimi. Badania obejmowały etnograficzne badania terenowe, warsztaty partycypacyjne, wywiady grupowe, pomiary sensoryczne oraz reprezentatywną ankietę przeprowadzoną w obu miastach. Koncentrując się na przypadku miejskiego upału, ten wykład pokazuje zmiany klimatu nie tylko jako proces środowiskowy, geopolityczny i biofizyczny, ale również jako proces ucieleśnienia.

Wykład i dyskusję można obejrzeć tu.