Projekt badawczy Cool Infrastructures


Inne spojrzenie na miejskie przegrzewanie.

Cool Infrastructures: Life with heat in the off grid city to 3-letni projekt badawczy, którego celem jest zbadanie i pogłębienie wiedzy na temat społecznych i technicznych infrastruktur chłodzenia w kontekście rosnących upałów w ubogich obszarach miejskich w Azji Południowej i Południo-Wschodniej oraz Afryce Subsaharyjskiej.

https://coolinfrastructures.com/