Stres termiczny w Warszawie z perspektywy architektonicznej i urbanistycznej autorstwa dr Katarzyny Zielonko-Jung

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie projektu badawczego EmCliC. Dotyczy zagadnień urbanistyczno-architektonicznych, które wpływają na doświadczanie wysokich temperatur przez ludzi na terenach zurbanizowanych, na przykładzie Warszawy. Badanie koncentruje się na zabudowie wielorodzinnej, która tworzy środowisko do codziennego życia mieszkańców (zwłaszcza populacji osób starszych) na obszarach silnie zurbanizowanych. To właśnie takie obszary są najbardziej dotknięte oddziaływaniem miejskiej wyspy ciepła. Zakres niniejszego opracowania i zastosowane w nim podejście zostało wypracowane podczas szeregu konsultacji z członkami zespołu badawczego oraz konsultantem-architektem z Madrytu. Współpraca ta stanowiła wsparcie dla interdyscyplinarnego zespołu badawczego w opracowaniu założeń badawczych i metodologii.