Stres termiczny w Madrycie z perspektywy architektonicznej i urbanistycznej autorstwa dr Daniela Torrego Gómez

Raport powstał na zlecenie projektu badawczego EmCliC. Jest to analiza wpływu architektury i urbanistyki na doświadczenia stresu termicznego w Madrycie. W raporcie przeanalizowano dotychczas opublikowane teksty i źródła dotyczące roli tkanki miejskiej w efekcie Miejskiej Wyspy Ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem różnych typologii budynków, rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów, wodnej infrastruktury miejskiej czy obecności terenów zielonych.

Ponadto praca ta nie ogranicza się do aspektów technicznych: porusza także kwestie społeczne, polityczne i kulturowe jako istotne czynniki przy analizie związku architektury miasta z przegrzewaniem, a w konsekwencji ze zmianami klimatu. Wydajność cieplna miasta została zintegrowana z siecią interesów, polityk, przepisów i projektów, a także z jego „zbudowaną” historią. W związku z tym, raport koncentruje się na umiejscowionych i ucieleśnionych doświadczeniach stresu termicznego z punktu widzenia architektury i urbanistyki.

Przedmiotem badań jest Miejska Wyspa Ciepła (UHI): opisywana w oparciu o dane kartograficzne z uwzględnieniem bardziej szczegółowych i ucieleśnionych warunków. Oznacza to, że UHI jest analizowana nie tylko jako kształt obejmujący część miasta, ale jako zjawisko bardziej konkretne, zależne od warunków takich jak gęstość zabudowy, obecność lub brak prądów powietrza, bufory termiczne, promieniujące powierzchnie, działania sąsiadów czy zarządzenia bioklimatyczne.